Uzelf en uw werknemers fit, gezond en gemotiveerd aan het werk

Reflexzonemassage als Vrije Arboverstrekking

De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft overeenstemming bereikt met de
Belastingdienst om reflexzonemassage, onder bepaalde voorwaarden, te zien als Vrije Arboverstrekking.

Wat is een Vrije Arboverstrekking?

Een Vrije Arboverstrekking is een bijzondere vorm van loon die – onder bepaalde voorwaarden – is vrijgesteld
voor de loonheffingen.

De basisvoorwaarden voor een Vrije Arboverstrekking

Er is sprake van een vrije verstrekking als aan één van de volgende eisen wordt voldaan:

• De vergoedingen en verstrekkingen zijn voor de bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen voor een
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Met andere woorden: er is sprake van vergoeding van beroepskosten.

• De vergoedingen en verstrekkingen worden naar maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel ervaren.

Bij reflexzonemassage is het tweede punt van toepassing. Het gaat om een verstrekking die niet als loon wordt ervaren en die objectief ook niet als beloning is bedoeld. Het gaat hier om een verstrekking die samenhangt met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet.

Aanvullende voorwaarden

• De werkgever heeft een Arboplan.
• De reflexzonemassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
• De reflexzonemassage vindt tijdens werktijd plaats.
• De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
• Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Offerte

Graag voorzie ik u van aanvullende informatie met betrekking tot de voordelen van reflexzonemassage voor uw bedrijf en de daar aan gekoppelde investering, lees: besparing.