Behandelmethodes
Binnen de holistische visie wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. “Holisme” een woord stammend uit het Grieks: alles, geheel, heel, totaal, staat voor de overtuiging dat, al de eigenschappen van een gegeven systeem niet vastgesteld of uitgelegd kunnen worden als onderdeel alleen.

Het systeem als geheel bepaalt in grote mate op welke manier die onderdelen functioneren. Een holistische behandeling/benadering focust op alle facetten van het menselijk functioneren. Het draagt bij aan de bewustwording van oorzaak en gevolg en het nemen van verantwoordelijkheid voor alle aspecten van onze gezondheid. Het streeft naar balans op ieder niveau.
Bloeitijd | Tijd van hoge ontwikkeling van grote kracht.