Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners:


- AGB code praktijk: opvraagbaar
- AGB code zorgverlener: opvraagbaar

RBCZ: nr. opvraagbaar, www.rbcz.nu Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
VNRT: nr. opvraagbaar, www.vnrt.nl Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten.


KvK. nr. 50753924
BTW nummer: NL001172188B04Privacy (AVG):


Als therapeut val ik onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat ik:

- Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
- Niet meer informatie van u noteren dan nodig is om het doel te bereiken.
- U toestemming vraag om de persoonsgegevens te verwerken.
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.

Zie hier de link naar het privacy statement.
Bij uw eerste afspraak zal ik u per mail verzoeken of u hiermee akkoord gaat.

Klacht:


Voor meer informatie omtrent de WKKGZ: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, verwijs ik u door naar de site van de beroepsvereniging: vnrt.nl/klachtenregeling: vnrt.nl/klachtenregeling